Privacy Statement

Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid waarvan Cocktailrecepten.com (hierna ook: “Cocktail Recepten” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website https://www.cocktailrecepten.com (hierna: de “website”) en voor welk doel gekozen middelen worden gebruikt.

- Publicatiedatum 1 december 2019.

1. Logboek en cookies

Deze website verzamelt standaard internet logboek gegevens. Hieronder vallen jouw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende website-url’s. Om te zorgen voor een goed beheer van deze website, een zo makkelijk mogelijke navigatie en om jou gepersonaliseerde content aan te bieden, kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen). Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe je daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in onze mededeling over cookies.

2. Gegevensverzameling

Verder (dus naast de logboek en cookiegegevens die we verwerken) kun je als bezoeker zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers, tenzij je die zelf verstrekt hebt. Zo nodig zullen wij je expliciete toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van bijzondere persoonsgegevens.

3. Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat je persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van een brochure over een specifiek interessegebied. Gegevens die wij vragen zijn jouw naam, huidige functie, verenigingsnaam, e-mailadres, telefoonnummer. In die gevallen wordt de door jou opgegeven informatie gebruikt om aan jouw verzoek te voldoen en om deze website en aanverwante aan jou geleverde diensten aan jouw wensen aan te passen en te verbeteren. Als je die gegevens niet opgeeft, kunnen we je vraag of informatieverzoek niet opvolgen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegeven verder te verwerken om je in een later stadium van aanvullende informatie te voorzien, bijvoorbeeld over onze producten en diensten en om de gegevens die je verstrekt te bewaren en te onderhouden, zoals onder meer deze te vermeldingen op blogs, fora, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

Jouw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Je mag ons altijd verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

4. Bekendmaking gegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is ter uitvoering van de door ons vastgelegde afspraken (bijvoorbeeld onze hostingpartij, of mailprovider) , dit elders in ons privacy statement wordt vermeld (cookies) of indien dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik moeten wij persoonsgegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen. In alle andere gevallen vragen wij jouw toestemming.

5. Verwerking persoonsgegevens

De data staat op Google servers in Nederland en Amerika. Deze partijen hebben zich aangesloten bij het Privacyshield, waardoor er goede waarborgen zijn getroffen voor deze verwerkingen buiten de EU.

6. Blogs, fora, wiki’s en andere sociale media

Deze website en ons support center kan ruimte bieden aan diverse blogs, fora, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen of diensten waarmee je de inhoud met andere gebruikers kunt delen (gezamenlijk te noemen “Sociale-mediatoepassingen”). Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van jou aan een Sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan Sociale-mediatoepassingen.

7. Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen of hun overige rechten als betrokkene willen uitoefenen, kunnen contact op nemen met ons via de contactpagina. In alle gevallen behandelen wij dergelijke verzoeken op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doelen en verwerkingen.

9. Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een voldoende standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

10. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

11. Bescherming van privacy van kinderen

Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 18 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 18 of jonger te verzamelen of te bewaren.

12. Vragen van bezoekers

Mocht u vragen of klachten hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via de contactpagina. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.