Terms of use

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waarvan Cocktailrecepten.com (hierna ook: “Cocktail Recepten” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website https://www.cocktailrecepten.com (hierna: de “website”). Cocktail Recepten verleent u hierbij toegang tot de website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Cocktail Recepten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

- Publicatiedatum 1 december 2019.

1. Auteursrechten

Deze website is de een officiële website van Cocktail Recepten. Deze website, de tekst en alle ‘content’, logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van Cocktail Recepten en haar gebruikers, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cocktail Recepten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

2. Beperking van aansprakelijkheid

Cocktail Recepten spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen door Cocktail Recepten of haar gebruikers zonder voorafgaande mededeling van Cocktail Recepten.

In het bijzonder zijn alle aangeboden teams en wedstrijden op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Cocktail Recepten oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

3. Schadeloosstelling

Hierbij stemt u er mee in Cocktail Recepten en hun medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden

4. Bezoekers jonger dan 18 jaar

Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming vragen van ouder of voogd voordat u:

  • de website e-mailt of ons verzoekt u informatie te sturen;
  • persoonsgegevens naar ons stuurt, waaronder ook het uploaden van foto’s, video’s en teksten;
  • in aanmerking kunt komen voor een prijs;
  • gegevens verstuurt of deelneemt aan een bericht wisseling.

Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestigt u de toestemming van ouders of voogd te hebben.

5. Links op deze site

Op deze website bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze website hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.

6. Toepasselijk recht

Cocktail Recepten behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de website bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Cocktail Recepten behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de website te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

7. Overige bepalingen

Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.